Management informatie

Door 'real time' actuele managementinformatie ter beschikking te hebben kan tijd worden bespaard. Deze managementinformatie kan op verschillende niveaus worden weergegeven (organisatie, afdeling, individu) en vanuit verschillende gezichtspunten. Voorbeelden hiervan zijn actuele overzichten van de financiële positie, verkoopcijfers, budgetten, activiteiten, etc.

Microsoft heeft als visie dat business intelligence voor iedereen op een eenvoudige manier toegankelijk gemaakt moet kunnen worden en niet alleen als ‘executive' ondersteuningstool (Microsoft duidt dit vaak aan als 'BI voor de massa'). Microsoft Excel is het meest gebruikte BI-tool van Microsoft, maar ook Microsoft SharePoint biedt veel functionaliteit voor het ontsluiten van managementinformatie, zoals:

  • Dashboard componenten (webparts) voor het presenteren van KPI's
  • Een speciale service (SharePoint Excel Services) voor het toegankelijk maken van spreadsheets binnen een intranetpagina
  • Integratie met SQL Analysis Services voor het weergeven van cubes in combinatie met andere SharePoint content
  • Integratie met SQL Reporting Services voor het aanbieden van interactieve (drilldown) rapporten
  • Een uitgebreid dashboard designer tool (vanaf SharePoint 2010, daarvoor alleen onderdeel van PerformancePoint Server 2007)

Omdat Microsoft SharePoint vooral is gericht op het ontsluiten en visualiseren van de informatie, moeten meestal ook nog andere technische maatregelen worden genomen om de BI mogelijkheden van SharePoint optimaal te kunnen benutten. Een voorbeeld hiervan is het inrichten van OnLine Analytical Processing (OLAP) databases middels SQL Analysis Services. De focus van Productif ligt op de implementatie van SharePoint en de integratie met de informatiebronnen. Voor het inrichten van SQL Analysis Services werken wij daarom samen met andere specialisten.

Operationele (management)informatie kan ook direct vanuit een bedrijfsapplicatie worden ontsloten, zoals Microsoft Dynamics CRM en Microsoft Dynamics AX (ERP). Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van Personal Dashboards, zoals beschreven bij het CRMpoint concept.