Interne communicatie

Het intranet kan een belangrijke rol vervullen bij het ondersteunen van de interne communicatie binnen een organisatie. Enerzijds biedt het intranet een instrument om vanuit de afdeling communicatie bijvoorbeeld dagelijks alle medewerkers te informeren over bijv. nieuws, evenementen, ontwikkelingen, etc. Anderzijds kan iedere afdeling of team het intranet gebruiken om binnen hun eigen afdeling/team informatie te delen of om medewerkers in de rest van de organisatie te informeren.

Microsoft SharePoint biedt flexibele mogelijkheden voor het inrichten van een intern communicatie platform:

  • Content kan centraal worden beheerd en gepubliceerd op verschillende plaatsen binnen verschillende sites
  • Content kan ook decentraal worden beheerd en worden voorzien van verschillende publicatie workflows
  • De structuur is eenvoudig aanpasbaar en uitbreidbaar
  • De content, structuur en vormgeving zijn gescheiden, waardoor content op verschillende manieren gepresenteerd kan worden
  • Uitgebreide mogelijkheden voor het inrichten van de autorisaties op site en content niveau
  • Componenten (webparts) kunnen eenvoudig worden toegevoegd en geconfigureerd op een pagina
  • De mogelijkheid om content te personaliseren voor een bepaalde groep of op basis van profielkenmerken

Veel organisaties vinden het belangrijk dat het intranet aansluit op de huisstijl en identiteit van de organisatie. Bij eerdere versies van SharePoint waren de mogelijkheden hiervoor beperkt, maar dit is sinds SharePoint 2007 geen probleem meer. Productif heeft ruime ervaring met het implementeren van uiteenlopende vormgevingen in samenwerking met verschillende vormgevingsbureaus.

Als onderdeel van IntranetPoint worden verschillende basistemplates opgeleverd voor bijvoorbeeld de corporate site, afdelingsites, teamsites, etc. Ook een compleet ingerichte redactieomgeving maakt onderdeel uit van IntranetPoint.