Administratieve ondersteuning

Om tijd en energie te besparen kunnen regelmatig terugkerende administratieve handelingen worden geoptimaliseerd of geautomatiseerd. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van werkstroom (workflow) toepassingen voor bijvoorbeeld het afhandelen van onkostendeclaraties, urenverantwoording of het reserveren van interne faciliteiten zoals een vergaderruimte.

Microsoft SharePoint biedt uitgebreide standaard workflow mogelijkheden. Deze workflow mogelijkheden kunnen in combinatie met Microsoft InfoPath Formulieren worden gebruikt voor het starten en afhandelen van administratieve processen. Door gebruik te maken van de intergratie voorzieningen van SharePoint kan als onderdeel van de workflow informatie worden uitgewisseld met achterliggende bedrijfssystemen. Via de SharePoint Forms Services kunnen de formulieren direct online via het intranet worden ingevoerd, zodat gebruikers niet noodzakelijk InfoPath op hun PC hoeven te hebben.

Productif levert als onderdeel van IntranetPoint een eenvoudig te gebruiken en beheren workflow oplossing die werkt in combinatie met InfoPath formulieren, maar ook met de instapversie met SharePoint (WSS 3.0 en SharePoint Foundation). Deze oplossing kan ook worden gekoppeld met backoffice systemen voor het uitwisselen van informatie.