IntranetPoint

Op basis van onze ervaring met de kritische succesfactoren en best practices voor het slagen van een SharePoint intranet implementatie hebben we het IntranetPoint concept ontwikkeld. IntranetPoint is opgebouwd uit drie peilers:

  • Een bewezen aanpak
  • Nauwe betrokkenheid van de toekomstige gebruikers en beheerders
  • Een op maat gesneden SharePoint omgeving

Microsoft SharePoint is out-of-the-box een grote blokkendoos. Daarom is het belangrijk om deze voor in gebruik name goed in te richten en te zorgen voor een solide basis die kan groeien en schalen met de behoefte van de organisatie. Onze aanpak is erop gericht om in nauwe samenwerking met de klant een goede fundering te leggen voor het SharePoint intranet en daarbij de toekomstige gebruikers en beheerders zodanig te betrekken dat zij zelf in staat zijn om het intranet uit te breiden.

De inrichting van SharePoint wordt afgestemd op de gewenste doelstellingen van het nieuwe intranet. Daarbij onderscheiden we zes focusgebieden:

  • Digitalisering
  • Interne communicatie
  • Virtueel samenwerken
  • Kennis en expertise vindbaar maken
  • Administratieve ondersteuning
  • Management informatie

Deze gebieden worden verder toegelicht in de rechterkolom hiernaast.

Bij de inrichting maken wij zo optimaal mogelijk gebruik van de standaard functionaliteit van SharePoint. Afhankelijk van de wensen en eisen voegen we daaraan bestaande componenten toe uit onze eigen add-on library of maken wij componenten op maat.

Wij lichten onze aanpak, ervaringen en bouwstenen graag persoonlijk toe.

 


 

Bekijk ook onze andere concepten: InternetPoint en CRMpoint.

Focusgebieden