VNO-NCW

Vernieuwde website VNO-NCW on-line

De ondernemingsorganisatie VNO-NCW heeft haar website www.vno-ncw.nl ingrijpend vernieuwd.
De site is zowel qua vormgeving, techniek als inhoud op een nieuwe leest geschoeid. Het resultaat
is een site die toegankelijker is en beter doorzoekbaar. De website laat zien waar VNO-NCW voor staat: een ondernemingsorganisatie die zeer dicht op de actualiteit zit, een duidelijke mening heeft over onderwerpen waar het bedrijfsleven een belang bij heeft en standpunten op een professionele
en eigentijdse manier over het voetlicht weet te brengen.

Productif is nauw betrokken bij de implementatie en invoering van de nieuwe website en het onderliggende SharePoint platform.

Herontwerp vormgeving en inhoud

De vormgeving en structuur zijn door VNO-NCW en het communicatiebureau Link Design opnieuw ontworpen. Daarbij zijn veel verbeteringen aangebracht in de nieuwe site t.o.v. de oude site. Een aantal voorbeelden van verbeteringen worden hieronder belicht.

Verbeterde opzet homepage en navigatie
Op de homepage is een helder overzicht opgenomen van de actualiteit: nieuws, opinies en links naar de meest actuele dossiers. In ruim vijftig dossiers wordt op een overzichtelijke manier alle informatie over relevante onderwerpen gepresenteerd. Geïnteresseerden kunnen zich via een RSS-feed op de ontwikkelingen van elk afzonderlijk dossier abonneren.
Ter bevordering van de navigatie is onderaan de site een sitemap opgenomen dat in één oogopslag de hoofdstructuur weergeeft.

Betere aansluiting met andere media van VNO-NCW
Opinieblad Forum en ForumVideo van VNO-NCW zijn volledig geïntegreerd in de nieuwe site. Artikelen uit Forum zijn in veel gevallen te downloaden als pdf-bestand. Ook is het mogelijk om anderen per e-mail te attenderen op een artikel via de knop 'stuur door'.

Nauwere integratie ledennet
Leden van VNO-NCW kunnen via de site inloggen op het ledennet met toegang tot extra informatie, gratis brochures, ledenpost en een vraagbaak. Het bestaande ledennet is hiervoor technisch beter geïntegreerd binnen de site.

Uitgebreidere zoekfunctie
De zoekmogelijkheden zijn zeer uitgebreid. In de rechterkolom zijn de resultaten van de zoekopdracht (rechtsboven in te vullen) te filteren op bijvoorbeeld dossiers, brochures, Opinieblad Forum. Ook kan er in de site gezocht worden via zogenaamde tags (onderwerpen) onderaan een bericht of artikel. Daarmee zijn gemakkelijk gerelateerde berichten te zoeken.

Herontwerp techniek

Voor het beheer van de nieuwe website heeft VNO-NCW gekozen voor Microsoft Office SharePoint System (MOSS) 2007 als vervanging voor hun twee verouderde content management systemen. Belangrijke redenen voor deze keuze waren:

  • Eerdere ervaringen die VNO-NCW al had opgedaan met Microsoft SharePoint 2003
  • SharePoint biedt een flexibel platform dat uitbreidbaar is met nieuwe functionaliteit (op basis van o.a. webparts)
  • De SharePoint interface is eenvoudig in gebruik voor redacteuren.
  • SharePoint sluit goed aan op de eerder gemaakte keuze van VNO-NCW voor Microsoft CRM als nieuw relatiebeheersysteem.

Voor de implementatie van SharePoint is Productif als technische partner geselecteerd. Productif heeft zorg gedragen voor het technisch ontwerp, de configuratie van SharePoint, de implementatie van de vormgeving en de ontwikkeling van specifiek maatwerk voor aanvullende functionaliteiten. Productif heeft hierbij nauw samengewerkt met de afdeling webservices van VNO-NCW, de grafische ontwerpers en de vaste hosting partner van VNO-NCW.

Een goed eindresultaat

De vernieuwing die is uitgevoerd heeft geresulteerd in een mooie functionele site met een efficiënte redactieomgeving, wat wordt bevestigd door alle positieve reacties die VNO-NCW heeft gekregen na de lancering van de nieuwe VNO-NCW on-line website. Dit is te danken aan de nieuwe ontwerpen, de gemaakt keuzes, maar zeker ook de goede samenwerking tussen VNO-NCW en alle betrokken partners.