Neth-ER

Neth-ER kiest voor structurele interactie met haar doelgroepen

De internationale vereniging Netherlands house for Education and Research (Neth-ER), www.neth-er.eu, heeft als doel de invloed van de Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Europa te bevorderen. Daarmee vervult zij een brugfunctie tussen de Nederlandse en Europese instanties op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie.

Om de kwaliteit van de vertegenwoordigingsfunctie te waarborgen was Neth-ER op zoek naar een werkomgeving (Operating Support System) om haar relaties zoals leden, studenten, bestuurders, ambtenaren, belangenorganisaties en achterban te ondersteunen en te faciliteren.

Productif heeft namens MalieNet zorg gedragen voor de implementatie van een webgebaseerde werkomgeving op basis van Microsoft SharePoint en Reporting technologie voor de ondersteuning van de externe processen. MalieNet is een serviceorganisatie voor de innovatieve branchevereniging.

Neth-ER kiest voor web-enabled werkomgeving

Neth-ERDe webomgeving van Neth-ER bestaat op hoofdlijnen uit een centrale ingang, het Nether-portaal. Dit portaal is door Productif ontwikkeld op basis van Microsoft SharePoint 2007 technologie. Onder het portaal hangt een groot aantal dossiers. Het gaat hierbij om zowel publieke als besloten dossiers. Binnen deze dossiers worden diverse soorten informatie ontsloten en koppelingen gelegd met andere onderdelen van de site.

De webomgeving ondersteunt op verschillende manieren interactie met geautoriseerde en niet-geautoriseerde doelgroepen. Zo kunnen geautoriseerde gebruikers zelf makkelijk een bijdrage leveren aan de content op de site. Zij kunnen content aanleveren en bewerken (‘content invoer’) en zich abonneren op nieuwsbrieven. Ook niet-geautoriseerde gebruikers kunnen zich abonneren.

Beheersbaarheid geoptimaliseerd met Sharepoint en CRM

De portaal beheeromgeving is door Productif geïntegreerd met het relatiebeheersysteem van Neth-ER op basis van webservices. Dit maakt het mogelijk om informatie van relaties, contactpersonen, werkgroepen en evenementen uit het relatiebeheersysteem direct te ontsluiten via het Nether-portaal. Ook kan een selecte groep personen die werkzaam zijn voor de leden via het Nether-portaal rechtstreeks mutaties aanbrengen in het relatiebeheersysteem. Het relatiebeheersysteem is ontwikkeld op basis van Microsoft CRM.

Neth-ER creëert effectieve sturing door informatie en rapportage

Op basis van de informatie die wordt beheerd in de webomgeving worden managementrapportages gecreëerd voor zowel interne sturing als externe verantwoording. Voor het maken van de managementrapportages heeft Productif binnen de webomgeving een reporting service geïmplementeerd.

Neth-ER is er samen met MalieNet in geslaagd om met een combinatie van Microsoft SharePoint, Microsoft CRM en Microsoft SQL Server een volledige geïntegreerde oplossing te realiseren voor het managen van content (nieuws, artikelen, documenten, afbeeldingen, etc.), dossiers en relaties.