IFA

ICT verbetertraject IFA

De International Fiscal Association (IFA) is een internationale vereniging die zich als non-profit organisatie bezig houdt met onderzoek op het gebied van internationaal en vergelijkend belastingrecht. Daartoe biedt IFA support aan de organisatie van congressen, seminars and conferenties wereldwijd, het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en de publicatie van wetenschappelijke rapporten.

IFA is vertegenwoordigd in 60 landen via lokale IFA Branches. In totaal heeft IFA ruim 11.500 leden in meer dan 100 landen, waarvan een groot deel is aangesloten bij een lokale IFA Branche.

Het goed informeren en communiceren met de leden is een belangrijke kernactiviteit van de IFA. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende instrumenten, zoals brieven, publicaties, telefoon, email en de internetsite www.ifa.nl.

Ter voorbereiding op de toekomst heeft IFA haar basisinfrastructuur, relatiebeheersysteem en internet platform vernieuwd en de oude omgeving uitgefaseerd. Productif is hierbij verantwoordelijk geweest voor de implementatie van het nieuwe internet platform op basis van Microsoft SharePoint en de koppeling hiervan aan het relatiebeheersysteem (Microsoft CRM).

Vernieuwing internetportaal IFA

Een deel van de IFA Branches beschikt over een eigen site. De sites van de IFA Branches vervullen een belangrijke rol bij de communicatie met de aangesloten leden. De centrale website van de IFA vormt een aanvulling op de sites van de IFA Branches. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de centrale website niet concurrerend is aan de sites van de IFA Branches.

Om de samenhang tussen de centrale IFA website en de websites van de IFA Branches te versterken is een overkoepelend IFA portaal ontwikkeld. Dit IFA portaal geeft toegang tot de informatie die vanuit de centrale IFA organisatie wordt gepubliceerd en de informatie die via de websites van de IFA Branches wordt aangeboden.

Voor IFA Branches die geen eigen site hebben is het mogelijk gemaakt om binnen het IFA portaal een eigen subsite op te zetten en te beheren.

Ontwikkeling digitale IFA nieuwsbrief

Aanvullend op het nieuwe IFA portaal is een module geïmplementeerd voor het versturen van digitale nieuwsbrieven naar de aangesloten leden. De digitale IFA nieuwsbrief vormt een extra hulpmiddel om het aantal contactmomenten met de leden te vergroten en de leden naar de websites van de IFA en de Branches te trekken.

Via de nieuwsbrief worden leden bijvoorbeeld geïnformeerd over de komende Branche meetings, algemeen IFA nieuws en specifieke nieuwsberichten vanuit de Branches.

Implementatie flexibel internet platform

Voor het beheren van het IFA portaal en de digitale nieuwsbrieven heeft Productif een eenvoudig te bedienen content management oplossing geïmplementeerd. Deze oplossing is ontwikkeld op basis van Microsoft SharePoint en wordt gevoed met informatie uit Microsoft CRM.

De content management oplossing is zo ontworpen dat er snel nieuwe onderdelen aan toegevoegd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is een interactieve community site voor het Young IFA Network (YIN). Hierdoor kan IFA sneller inspelen op de behoeftes van de IFA Branches en IFA members.