Cedris

Cedris optimaliseert en integreert contactinformatie

Cedris is de brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid & arbeidsintegratie. Een van de belangrijke activiteiten van Cedris is het informeren van de aangesloten leden over ontwikkelingen in de branche rondom thema’s zoals arbeidsontwikkeling, re-integratie en werkgeverschap. Internet vormt een belangrijk communicatiekanaal, naast post en e-mail.

Ter ondersteuning van het beheer van het internetkanaal heeft Productif namens MalieNet, www.malienet.nl, een webmanagement-systeem ontwikkeld op basis van Microsoft SharePoint 2007 technologie. Dit platform wordt door Cedris gebruikt voor het beheer
van de website www.cedris.nl en een afgeschermd ledennet. Op het ledennet worden gerichte informatie, producten en diensten aangeboden, die alleen beschikbaar zijn voor de aangesloten leden.

Microsoft Technologie realiseert integraal platform

De toegang tot het ledennet wordt door Cedris beheerd via Microsoft CRM. Cedris houdt in Microsoft CRM het complete relatiebestand bij, inclusief alle doelgroepen. Microsoft CRM is gekoppeld aan Microsoft SharePoint 2007. Hierdoor kan de autorisatie van het ledennet op eenvoudige wijze worden beheerd vanuit Microsoft CRM. Tevens wordt via deze koppeling contactinformatie van de lidbedrijven ontsloten via de website.

Cedris verstuurt wekelijks een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven worden, net als de website, volledig beheerd via Microsoft SharePoint. De distributie van de nieuwsbrieven vindt plaats naar een selecte doelgroep. De inhoud van deze doelgroep wordt beheerd in Microsoft CRM.

Door gebruik te maken van de mogelijkheden van Microsoft SharePoint 2007 in combinatie met Microsoft CRM is een eenvoudig te bedienen platform gecreëerd voor het beheren van de website, het ledennet en de digitale nieuwsbrieven van Cedris.

Professionaliseren is een continu proces

Het bureau van Cedris biedt informatie, advies en diensten aan haar leden, maar behartigt ook hun gezamenlijke belangen. Op het punt van informatievoorziening heeft het bureau een belangrijke taak in het ontsluiten en verrijken van informatie, zodat de leden nieuws op maat krijgen. Deze doelstelling motiveert Cedris blijvend om in samenwerking met Productif te zoeken naar verbeteringen en efficiency en zo de dienstverlening van Cedris aan haar relaties, doelgroepen en leden continu te professionaliseren.