Extranet & personalisatie

Via een extranet kunnen informatie en online diensten beschikbaar worden gesteld aan klanten/leden, partners en leveranciers. Een extranet kan op twee manieren worden gerealiseerd met SharePoint:

  • Als aparte site die alleen toegankelijk is voor de daartoe geautoriseerde groepen
  • Geïntegreerd in de publieke internetsite door bepaalde onderdelen, pagina's of content af te schermen voor bepaalde groepen

Beide manieren passen wij regelmatig toe afhankelijk van de structuur en gewenste doelstelling.

Om toegang te kunnen krijgen tot het extranet moet een bezoeker inloggen. Voor het beheren van de login gegevens heeft Productif een SharePoint gebruikersmodule ontwikkeld. Deze module kan worden gevoed vanuit een relatiebeheer-/CRM-systeem.

Als onderdeel van een extranet omgeving kunnen ook online communities worden ingericht, waarbinnen de gebruikers onderling informatie kunnen uitwisselen via bijvoorbeeld een forum, document bibliotheken of Wiki's.

Op basis van de profielen van de website gebruikers kunnen de informatie en online diensten gepersonaliseerd worden. Voorbeelden hiervan zijn het presenteren van nieuws, banners en aanbiedingen die zijn afgestemd op het profiel van de ingelogde gebruiker. Een ander voorbeeld is het aanbieden van web selfservice. Voor personalisatie heeft Productif ook aanvullende SharePoint componenten beschikbaar.