Vormgeving & interactie

Vormgeving vervult een belangrijke rol bij de branding van een website. Het ontwerpen van een vormgeving is grotendeels een creatief proces. De techniek van het platform dat gebruikt wordt voor het beheren van de site moet hierbij zo weinig mogelijk belemmeringen geven.

Productif heeft veel ervaring met het implementeren van uiteenlopende vormgevingen die zijn gemaakt door verschillende ontwerpbureaus. Daaruit is gebleken dat vrijwel iedere vormgeving mogelijk is. Wel zijn er specifieke aandachtsgebieden die een standaard onderdeel uitmaken van onze aanpak:

  • Flexibele opzet masterpages en layoutpages
  • Ondersteuning van alle gangbare browsers (IE, Firefox, Safari en Chrome)
  • Toegankelijkheid websites op basis van Drempelvrij richtlijnen
  • Performance optimalisatie om downloadsnelheid zo laag mogelijk te houden
  • Flexibele en configureerbare navigatiecomponenten
  • Integratie van specifieke webtechnieken, zoals Flash, Silverlight, Ajax/JQuery, sIFR, etc.

Microsoft SharePoint biedt standaard componenten (webparts) voor het toevoegen van content en functionaliteit op webpagina's. Daarnaast heeft Productif een aantal aanvullende componenten ontwikkeld voor bijvoorbeeld:

  • De integratie van video op basis van Flash Video, Microsoft Media en Youtube
  • Bannering
  • Eenvoudig te creëren en beheren webformulieren
  • Weblog

Meer informatie over deze componenten is te vinden in de rubriek Oplossingen.