Beheer

Productif verzorgt het beheer na de oplevering van een SharePoint project, maar is ook in staat om (na een korte inventarisatie) het beheer van een bestaande SharePoint omgeving over te nemen.

Onze beheer opzet is transparant en altijd opgebouwd uit twee onderdelen: een heldere SLA en een strippenkaart voor het implementeren van wijzigingen.

SLA

Na een succesvolle implementatie en een gedegen training van de gebruikers neemt Productif de oplossing in beheer. Applicatie beheer is het minimale wat wij, na in productie name, verzorgen op basis van een compleet SLA (Service Level Agreements). Door het afsluiten van een SLA is de klant verzekerd van een continu kwalitatief goedwerkende oplossing. Indien er zich onverhoopt toch problemen voordoen worden deze zo snel mogelijk verholpen en blijven we in een zeer groot deel van de gevallen ruim binnen de afgesproken oplostijd. Voor een SLA betaalt de klant maandelijks een vast bedrag en zullen er nooit extra rekeningen binnen komen op basis van nacalculatie. Wij gaan uit van het volgende principe "als de oplossing kwalitatief goed is, dan hebben zowel de klant als Productif daar voordeel van. Is de oplossing niet goed, dan zullen wij voor een vast bedrag veel tijd kwijt zijn om alle problemen telkens op te lossen".

Een SLA dekt dus voor een vast bedrag per maand alle problemen af. Een SLA bestaat uit drie componenten: preventief beheer, oplosgarantie voor alle problemen zonder extra kosten en tot slot een tijdsinterval waarbinnen het probleem wordt opgelost.

Strippenkaart

Nadat een oplossing in productie is genomen, zal de klant zo nu en dan wijzigingen willen doorvoeren. Om te voorkomen dat hiervoor telkens een offerte traject moet worden doorlopen voor elke change, heeft Productif de strippenkaart geintroduceerd. Een strippenkaart vertegenwoordigt een aantal dagen die gebruikt kunnen worden voor het uitvoeren van wijzigingen in de oplossing. De strippenkaart wordt vooraf, met korting op het dagtarief, ingekocht en is onbeperkt geldig (verloopt niet aan het einde van een jaar!). Voordat een wijzigingen wordt doorgevoerd, wordt altijd eerst het benodigde aantal uren met de klant afgestemd en na goedkeurig wordt aangegeven wanneer de wijziging kan worden getest.

Hoewel we beseffen dat een formeel SLA nodig is om duidelijk alle afspraken goed vast te leggen, hechten we minimaal net zo veel waarden aan een goede, prettige en snelle samenwerking met de verantwoordelijken bij de klant.

Voorbeelden van klanten waar wij beheer voor doen zijn te vinden in ons trackrecord.