Advies

Elke klant is anders, heeft eigen wensen, behoeftes en prioriteiten, een eigen cultuur en een eigen "ICT erfenis". Een nieuwe oplossing zal moeten voldoen aan de verwachtingen van de stakeholders, makkelijk te gebruiken zijn en passen binnen de huidige omgeving. Om niet achteraf tot de ontdekking te komen dat de implementatie van de nieuwe oplosing toch een heel ander eindresultaat heeft geleid dan was verwacht, heeft Productif een viertal adviesdiensten ontwikkeld. Deze diensten zijn gericht op verschillende doelen en maken ieder afzonderlijk bepaalde aspecten van een mogelijk Sharepoint traject voor u duidelijk.

Hieronder treft u een korte beschrijving van onze adviesdiensten. Voor aavullende informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen.

Migratie Scan

Wanneer: Indien de klant een Sharepoint 2003 of 2007 omgeving wil migreren naar een Sharepoint 2010 omgeving.
Doel: Vooraf inzicht geven aan de klant door de verschillende risico's, activiteiten en een indicatie van de kosten in kaart te brengen.
Resultaat: Presentatie van een globaal plan van aanpak voor het migratie traject.

Quick Scan

Wanneer: Indien de klant nog niet geheel duidelijk op het netvlies heeft wat er allemaal in de Sharepoint oplossing moet worden opgenomen.
Doel: De scope van de Sharepoint oplossing helder krijgen en vervolgens te komen tot een globaal plan van aanpak.
Resultaat: Presentatie van de Scope en een globaal plan van aanpak voor het implementatie traject.

Inspiratie workshop

Wanneer: Indien de klant vaak over Sharepoint oplossingen heeft gehoord, maar twijfelt over de toepasbaarheid in zijn/haar situatie.
Doel: Een beter beeld geven van de (on)mogelijkheden van Sharepoint en gezamelijk kijken welke behoeften van de klant ingevuld kunnen worden door een Sharepoint oplossing.
Resultaat: Presentatie met de titel "Waar kan Sharepoint iets voor u betekenen?"

Second Opinion

Wanneer: Indien de klant wil weten of er (veel) meer te halen valt uit een bestaande Sharepoint omgeving en de performance hiervan.
Doel: Het in kaart brengen van de zwakke plekken en knelpunten van de Sharepoint omgeving en de bestaande wensen.
Resultaat: Presentatie van de bevindingen en de aanbevolen verbeterpunten.