Vernieuwde website WENb live!

Meer nieuws

Op 8 januari is de website van de WENb vernieuwd. Met de nieuwe website kan WENb de leden en andere belangstellenden nog beter van informatie voorzien over de activiteiten die WENb voor en met de leden onderneemt. De website kent een publiek toegankelijk deel en een deel dat alleen voor leden van de WENb toegankelijk is. Meer informatie over de vernieuwde website is te lezen in het nieuwsbericht van WENb.

Onder de nieuwe website van WENb ligt een eenvoudig te gebruiken content management systeem ten grondslag, welke door Productif is ontwikkeld op basis van Windows SharePoint Services v3. Ook heeft Productif zorggedragen voor de implementatie van een koppeling met Microsoft CRM voor het uitwisselen van ledeninformatie.