Intranet FNVBouw live

Meer nieuws

​Tijdens de Nieuwsjaarborrel op 12 januari is het vernieuwde intranet van FNVBouw officieel live gegaan. De afgelopen maanden is hard gewerkt om de nieuwe vormgeving te implementeren, de structuur in te richten en content, na trainingen, decentraal en centraal te laten invoeren. Zowel het hoofdkantoor als de verschillende regio's maken deel uit van de redactie en gebruikers van het nieuwe intranet. Door per afdeling/regio een aantal vaste pagina's op te nemen met informatie (bij wie moet je wezen voor welke diensten en producten, hoe ziet het werkplan eruit, welke medewerkers werken er op de afdeling, waar bevindt de afdeling/regio zich) kunnen de medewerkers snel en op een eenduidige manier achterhalen bij wie ze voor wat moeten zijn. Daarnaast is aandacht besteed aan de inrichting van de "mijn site" waardoor elke medewerker zijn of haar eigen profiel kan onderhouden. Delen van de profiel kenmerken worden centraal beheerd en delen kunnen door de medewerker zelf worden aangepast. Productif heeft in dit traject samen met FNVBouw de volgende activiteiten uitgevoerd: de implementatie van de verschillende maatwerk componenten (twitter, producten en diensten, auto-image resizer, youtube video, rss, nieuws, ...), de implementatie van de vormgeving, het maken van de handleidingen, geven van de gebruikers/redactie trainingen. In de operationele fase zal het applicatie beheer ook door Productif worden gedaan.