Bouwend Nederland vernieuwt website

Meer nieuws

Met de presentatie van de vernieuwde website heeft Bouwend Nederland een verbeterslag gemaakt in de online dienstverlening en communicatie naar lidbedrijven en andere belangstellenden. De site www.bouwendnederland.nl heeft een heuse metamorfose ondergaan. De site is rustiger van opzet, maar biedt nog meer informatie dan voorheen.

Meer informatie over de vernieuwde website is te lezen in het persbericht van Bouwend Nederland.

Productif heeft zorggedragen voor de technische realisatie van de vernieuwing in Microsoft SharePoint.