Implementatie

Productif voert complete SharePoint implementaties uit voor zowel intranet als internet sites. Wij dragen hierbij zorg voor de uitvoering, invoerbegeleiding en technische projectleiding en werken daarbij in nauw overlg met de business projectmanager van de klant.

Onze projectaanpak

Productif beseft dat het goed en boven verwachting uitvoeren van projecten een eerste stap is in het aangaan van een langdurige en prettige samenwerking met de klant. Samenwerken is voor ons iets anders dan een relatie hebben met de klant. Samenwerken doen we bij het bepalen van het project, de uitvoering van het project, bij de formele, maar zeker ook de informele acceptatie van het project. Hier ligt een groot deel van onze kracht.

De informele acceptatie is de acceptatie van de gebruiker, die de opgeleverde oplossing begrijpt, omarmt en ziet als een toegevoegde waarde voor het uitvoeren van zijn functie. Het stellen van hoge eisen aan de kwaliteit van de oplossing helpt ons zeker bij ons streven naar deze informele acceptatie.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over onze aanpak naar de details van onze fasering. Of bekijk enkele voorbeelden van implementaties die wij hebben uitgevoerd zijn in onze referentiebeschrijvingen.

Voor vragen kunt u uiteraard ook direct contact met ons opnemen.