Vernieuwde website VNO-NCW on-line

Meer nieuws

De ondernemingsorganisatie VNO-NCW heeft haar website www.vno-ncw.nl ingrijpend vernieuwd. De site is zowel qua vormgeving, techniek als inhoud op een nieuwe leest geschoeid. Het resultaat is een site die toegankelijker is en beter doorzoekbaar. De website laat zien waar VNO-NCW voor staat: een ondernemingsorganisatie die zeer dicht op de actualiteit zit, een duidelijke mening heeft over onderwerpen waar het bedrijfsleven een belang bij heeft en standpunten op een professionele en eigentijdse manier voor het voetlicht weet te brengen.

Meer informatie over de vernieuwde website is te lezen in het persbericht van VNO-NCW.

Als content management platform is gekozen voor Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007. Productif heeft hiervoor met veel genoegen het functioneel ontwerp gemaakt en de implementatie verzorgd.