Productif ontwikkelt nieuwe website met SharePoint 2010 Beta

Meer nieuws

Productif heeft haar website www.productif.nl volledig vernieuwd. Productif is een Microsoft Certified Partner die zich volledig heeft gespecialiseerd op het gebied van Microsoft SharePoint. De technologie keuze voor de nieuwe website lag daarom voor de hand. Vooruitlopend op de introductie van de officiële release is ervoor gekozen om gebruik te maken van de Beta release van Microsoft SharePoint 2010.

Ondanks dat het pas een Beta versie is, is Productif erg enthousiast over werking en stabiliteit van Microsoft SharePoint 2010. In de nieuwe versie zit veel nieuwe functionaliteit die het inrichten en beheren van publieke websites, maar zeker ook intranet sites, eenvoudiger maakt. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikersvriendelijke content editor (voorzien van de Office Ribbon) en de nieuwe asset libraries voor afbeeldingen en video's. Dit werkt in tegenstelling tot de voorgaande versie niet alleen goed in Microsoft Internet Explorer, maar ook via andere browsers zoals Firefox en Safari.

Naast de technologie zijn ook de vormgeving en inhoud van de website totaal veranderd. De vormgeving is opvallender geworden en de informatie op de site beschrijft beter waar Productif voor staat: een betrouwbare SharePoint partner die met haar klanten meedenkt bij alle fases, van advies tot en met de implementatie en beheer van een toekomstvaste intranet- of internet-oplossing.