IFA-online is live

Meer nieuws

De website van Central IFA (International Fiscal Association) is vernieuwd. De nieuwe website sluit aan op de overkoepelende rol die het hoofdkantoor van Central IFA in Nederland vervult. Naast belangrijke informatie voor de aangesloten branches en members, vindt er ook interactie plaats tussen de members van het Young IFA Network (YIN).

Onder de nieuwe website van IFA ligt een eenvoudig te gebruiken content management systeem ten grondslag, welke door Productif is ontwikkeld op basis van Windows SharePoint Services v3. Ook heeft Productif zorggedragen voor de implementatie van een koppeling met Microsoft CRM voor het uitwisselen van ledeninformatie.